Okresní úřad VYŠKOV

 
Na základě zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů končí k 31.12.2002 činnost Okresního úřadu Vyškov. Jeho kompetence přecházejí na:
  1. územně správní celky:
  2. státní subjekty dle zvláštních zákonů:
  3. pracovní příležitosti